Απόφ. Αρείου Πάγου 45/2005 (06/12/2005)

Η καταγγελία κατόπιν υποβολής μηνύσεως του εργοδότη κατά του εργαζόμενου είναι καταχρηστική εφόσον πίσω από τη μήνυση υποκρύπτεται εκδίκηση ή εχθρότητα προς το μισθωτό ή έγινε για την καταστρατήγηση των νομίμων δικαιωμάτων του.

Η καταγγελία κατόπιν υποβολής μηνύσεως του εργοδότη κατά του εργαζόμενου είναι καταχρηστική εφόσον πίσω από τη μήνυση υποκρύπτεται εκδίκηση ή εχθρότητα προς το μισθωτό ή έγινε για την καταστρατήγηση των νομίμων δικαιωμάτων του.

Α.Π. 45/2005 (Τμ. Β2' Πολ.)

Προεδρεύων : ΡΩΜ. ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ, Αντιπρόεδρος

Εισηγητής: ΔΗΜ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ, Αρεοπαγίτης

Κατά τις διατάξεις των άρθρων 5, παραγρ. 1, ν. 2112/1920, 6, παραγρ. 2, Β.Δ. 16/18.7.1920 και 7, ν. 3198/1955 ο εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει χωρίς προθεσμία την αορίστου χρόνου σ.ε., αν εναντίον του υπαλλήλου ή εργάτη υπεβλήθη μήνυση για αξιόποινη πράξη η οποία διεπράχθη κατά την ενάσκηση της υπηρεσίας του ή απαγγέλθηκε κατ' αυτού κατηγορία για αδίκημα, που φέρει το χαρακτήρα πλημμελήματος.

Η καταγγελία δε της αορίστου χρόνου εργασιακής συμβάσεως, για τον πιο πάνω λόγω της αξιόποινης συμπεριφοράς του μισθωτού και της εξαιτίας αυτής διαταράξεως της εργασιακής σχέσης δεν υπόκειται στις διατυπώσεις του ν. 3198/1955, ούτε προσκρούει στις διατάξεις του άρθρου 281 Α.Κ., εκτός αν στην πραγματικότητα η καταγγελία της συμβάσεως από τον εργοδότη έγινε για λόγους, που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 281 Α.Κ., όπως από εκδίκηση ή εχθρότητα προς το μισθωτό ή για καταστρατήγηση των νόμιμων δικαιωμάτων του, οπότε η απόλυση του είναι άκυρη γιατί προσκρούει στο άρθρο 281 Α.Κ. (Α.Π. 448/1999, Α.Π. 1055/1988).