Δικαστικές Αποφάσεις

2017 , 2016 , 2016 , 2015 , 2014 , 2013 , 2012 , 2011 , 2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001 , 2000 ,

Απόφ. Αρείου Πάγου 1/2014 (03/02/2014)

Έγκλημα κακουργηματικής φοροδιαφυγής (άρθρο 17 παρ. 1, 2 Ν. 2523/1997). Άμεση άσκηση ποινικής διώξεως κατόπιν παραγγελίας του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος (άρθρο 21 παρ. 2 εδ. α περ. αα ν. 2523/1997, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 3 παρ. 2 εδ. θ Ν. 3943/2011), πριν, δηλαδή, από την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής, όπως προβλεπόταν από την άνω διάταξη του Ν. 2523/1997, όπως ίσχυε κατά το χρόνο τελέσεως της πράξεως. Εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 2 εδ. θ Ν. 3943/2011 και για εκκρεμείς υποθέσεις ή για όσες δεν έχει κινηθεί ακόμη ποινική δίωξη. Επιτρεπτή η αναδρομικότητα της διατάξεως αυτής (ως δικονομικής). Ορθώς το Συμβούλιο απέρριψε την προσφυγή του κατηγορουμένου για ακύρωση της ποινικής διώξεως και δεν υπερέβη την εξουσία του. Απόρριψη αιτήσεως.

Απόφ. Αρείου Πάγου 10/2009 (01/01/2009)

H διάκριση μεταξύ γνήσιας και απλής ετοιμότητας για εργασία και δικαιώματα του εργαζομένου σε κάθε περίπτωση.

Απόφ. Αρείου Πάγου 10/2013 (30/05/2013)

Δεν δικαιούται το κράτος μέλος της Ε.Ε. να αρνείται την εφαρμογή των διατάξεων κοινοτικής οδηγίας επικαλούμενο υπαίτια καθυστέρηση του στην ενσωμάτων της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.

Απόφ. Αρείου Πάγου 1005/2007 (18/01/2007)

Κάθε υπάλληλος της Α.Ε., όταν καταρτίζει δικαιοπραξία, ενεργεί άμεσος αντιπρόσωπος της μόνον, εφόσον οι εξωτερικές εκδηλώσεις της δράσης του οι εμφανιζόμενες στο κοινό παρέχουν την εντύπωση, ότι του έχει ανατεθεί η σύσταση της.

Απόφ. Αρείου Πάγου 1015/2006 (01/01/2006)

Κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Απόφ. Αρείου Πάγου 105/2012 (23/01/2012)

Καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης έργου του ασφαλιστικού συμβούλου και του συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων

Απόφ. Αρείου Πάγου 111/2004 (01/01/2004)

Θέσεις εργασίας σε πλοίο Θαλαμηπόλοι και μάγειρες πλοίων. Πραγματικά περιστατικά.

Απόφ. Αρείου Πάγου 114/2007 (20/01/2007)

Ο χρηματιστής ασκεί το δημόσιο λειτούργημα της χρηματιστηριακής παραγγελίας -ειδικότερης μορφής της εμπορικής παραγγελίας.

Απόφ. Αρείου Πάγου 1152/2004 (05/10/2004)

Ασφαλιστική υπάλληλος - Ετήσια άδεια με αποδοχές.

Απόφ. Αρείου Πάγου 116/2007 (19/07/2007)

Η αρχή της μη ευθύνης των διοικούντων Α.Ε. κάμπτεται και δεν ισχύει, όταν υπάρχει πταίσμα τους από αδικοπραξία.