Εγκύκλιοι

2017 , 2016 , 2015 , 2014 , 2013 , 2012 , 2011 , 2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001 , 2000 ,

Εγκύκλιος 10/2000 (21/02/2000)

Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των με κυμαινόμενες αποδοχές αμειβομένων μισθωτών και αποτίμηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2000.

Εγκύκλιος 103/2008 (22/10/2008)

Ρύθμιση Οφειλών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων.

Εγκύκλιος 105/2001 (20/12/2001)

Ανακαθορισμός των αποδοτέων από το Ίδρυμα ποσών, για τα οπτικά είδη και μετατροπή τους σε ΕΥΡΩ.

Εγκύκλιος 106/2001 (20/12/2001)

Προσαρμογή διοικητικών πράξεων στο Ενιαίο Ευρωπαϊκό Νόμισμα ΕΥΡΩ.

Εγκύκλιος 1084078/2002 (21/10/2002)

Επιστροφή ΦΠΑ σε εξαγωγικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές παραδόσεις

Εγκύκλιος 11/2000 (21/02/2000)

Αναπροσαρμογή των ορίων των ημερησίων μισθών και των τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων από 1/1-31/12/2000.

Εγκύκλιος 11/2004 (16/02/2004)

Αύξηση συντάξεων ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) και ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ.

Εγκύκλιος 12/2002 (18/02/2002)

Κοινοποίηση διατάξεων Ν. 2972/01 που αφορούν θέματα Ασφάλισης, Εσόδων και Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης.

Εγκύκλιος 13/2000 (04/02/2000)

Κοινοποίηση διατάξεων Ν. 2477/97 για τον Συνήγορο του Πολίτη και το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και οδηγίες για την εφαρμογή τους

Εγκύκλιος 15635/2006 (27/12/2006)

Έσοδα Φ.Π.Α. με βάση τις Περιοδικές Δηλώσεις Νοεμβρίου 2006.