Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση για την παράταση της υποβολής του εντύπου Ε11 με αριθμό Αριθμ. οικ. 3439/Δ9.1168.

Σύμφωνα με την απόφαση παρατείνεται για το έτος 2017, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) της περ. η) του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 29502/85/1-9-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/8-9-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έως και την 28η Φεβρουαρίου 2017.

 

 

Πηγή: www.e-forologia.gr

Leave your comment