Νόμος 3583/2007 (28/06/2007)

Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 142
28 Ιουνίου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 3583

Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 2960/2001

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για τους συνδρομητές μας.
Για να μάθετε περισσότερα για τις συνδορμητικές υπηρεσίες επικοινωνήστε μαζί μας. Πληροφορίες
  
Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για τους συνδρομητές μας.
Για να μάθετε περισσότερα για τις συνδορμητικές υπηρεσίες επικοινωνήστε μαζί μας. Πληροφορίες
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 718/1977 "ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ"

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για τους συνδρομητές μας.
Για να μάθετε περισσότερα για τις συνδορμητικές υπηρεσίες επικοινωνήστε μαζί μας. Πληροφορίες
  
Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για τους συνδρομητές μας.
Για να μάθετε περισσότερα για τις συνδορμητικές υπηρεσίες επικοινωνήστε μαζί μας. Πληροφορίες
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 1729/1987

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για τους συνδρομητές μας.
Για να μάθετε περισσότερα για τις συνδορμητικές υπηρεσίες επικοινωνήστε μαζί μας. Πληροφορίες
  
Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για τους συνδρομητές μας.
Για να μάθετε περισσότερα για τις συνδορμητικές υπηρεσίες επικοινωνήστε μαζί μας. Πληροφορίες
  
Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για τους συνδρομητές μας.
Για να μάθετε περισσότερα για τις συνδορμητικές υπηρεσίες επικοινωνήστε μαζί μας. Πληροφορίες
  
Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για τους συνδρομητές μας.
Για να μάθετε περισσότερα για τις συνδορμητικές υπηρεσίες επικοινωνήστε μαζί μας. Πληροφορίες
  

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 27 Ιουνίου 2007

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ