Π.Κ. Σ.Σ.Ε.

2017 , 2016 , 2015 , 2014 , 2013 , 2012 , 2011 , 2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001 , 2000 ,

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 1/2014 (15/01/2014)

Τοπική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας ξενοδοχοϋπαλλήλων νήσου Ρόδου.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 1/2015 (06/04/2015)

Συλλογική σύμβαση εργασίας των Εργαζομένων στις Ξένες Αεροπορικές Εταιρίες.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 10/2000 (28/02/2000)

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των κινηματογράφων όλης της χώρας

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 10/2011 (27/07/2011)

Συλλογική σύμβαση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδοντοτεχνιτών ΑΠ Π έτους 2011.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 10/2013 (30/07/2013)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών που απασχολούνται στα τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων όλης της χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 100/2002 (02/08/2002)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοϋπαλλήλων στις επιχειρήσεις ιματισμού, πιλοποιίας, στρωματοποιίας και εφαπλωματοποιίας όλης της χώρας για το 2002.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 101/2000 (28/07/2000)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υποδηματεργατών, -τριών όλης της χώρας για το έτος 2000.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 101/2002 (02/08/2002)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών /τριών στις επιχειρήσεις πλεκτού ενδύματος όλης της χώρας για το 2002.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 101/2004 (05/08/2004)

Εθνική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των ναυτιλιακών πρακτορείων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων όλης της χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 102/2002 (02/08/2002)

Συλλογική σύμβαση εργασίας που αφορά τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των Εργατοτεχνιτών Λατομείων Πέτρας, Μαρμάρου και Ασβεστοποιών όλης της χώρας.