To υπουργείο Δικαιοσύνης επιδιώκει, με τροπολογία που προωθεί (σ.σ. σε σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση οδηγίας της Ε.Ε. με θέμα «την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης προσώπων ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής») να παραγράφεται η αξίωση προς καταλογισμό υπολόγων χρηματικής διαχείρισης μετά την παρέλευση 10 ετών. Η ψήφιση της τροπολογίας συμπαρασύρει και την υποχρέωση φύλαξης των σχετικών δικαιολογητικών των ενταλμάτων πληρωμής, που μετά την ψήφιση της διάταξης θα μπορούν να φυλάσσονται για 10 χρόνια, αντί των 20 που προβλέπει σήμερα ο νόμος.

 

Η πληροφορία επιβεβαιώθηκε από πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σήμερα, καθώς δεν υπάρχει ειδική διάταξη, ισχύει η 20ετής παραγραφή των αξιώσεων με βάση τον Αστικό Κώδικα. Προωθώντας την αλλαγή της διάταξης, το Ελεγκτικό Συνέδριο υποστήριξε ότι η 20ετής παραγραφή (σ.σ. που την κάνει το ίδιο) εμποδίζει τον κατασταλτικό έλεγχο. Ο κατασταλτικός έλεγχος των λογαριασμών των δήμων, των περιφερειών και των ΝΠΔΔ (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου) που τους ανήκουν, καθώς και των κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων ύδρευσης-αποχέτευσης και των δημοτικών ανωνύμων εταιρειών του άρθρου 266 του ΚΔΚ διεξάγεται υποχρεωτικά. Ο έλεγχος είναι ετήσιος, τακτικός και δειγματοληπτικός, εκτός εάν προκύψουν λόγοι που επιβάλλουν τη γενίκευσή του. Οι έλεγχοι για τους οποίους γίνεται λόγος στην τροπολογία αφορούν συνήθως στοιχεία που προκύπτουν από ποινικές υποθέσεις ή μεταγενέστερες της χρήσης καταγγελίες.

 

Τι προβλέπεται

 

Σύμφωνα με την τροπολογία που έχει ημερομηνία 7 Δεκεμβρίου, η τροποποίηση του χρόνου φύλαξης των παραστατικών και του χρόνου παραγραφής από 20 σε 10 χρόνια θεωρήθηκε απαραίτητη για λόγους «ασφάλειας δικαίου». Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», οι εμπνευστές της προτεινόμενης διάταξης εκτιμούν ότι με αυτήν δεν θα «επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός, ενώ ο έλεγχος και η περιφρούρηση των συμφερόντων του δημοσίου θα γίνουν αποτελεσματικότερα».

 

Να σημειωθεί ότι ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο σταματάει την 1η Ιανουαρίου του 2017, ενώ για τους ΟΤΑ και τα άλλα ΝΠΔΔ το 2019. Στο αρχείο των αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορούν οι παραπάνω διατάξεις περιλαμβάνονται:

 

• Καταλογισμοί εις βάρος δημάρχων και δημοτικών υπαλλήλων σε ύψος εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η περίπτωση βεβαίωσης προστίμων στον Δήμο Γλυφάδας. Στις 29-2-2012 τέθηκε με εισήγηση ως θέμα στο Δ.Σ Γλυφάδας η διαγραφή οφειλών και προστίμων ύψους 462.970,53 ευρώ εις βάρος φυσικών προσώπων ή εταιρειών (33 περιπτώσεις συνολικά), τα οποία βεβαιώθηκαν κατά τα οικονομικά έτη 1987 έως 2004. Ως δικαιολογία για τη διαγραφή αναγράφεται στην εισήγηση ότι οι οφειλέτες είναι αγνώστου διαμονής και επί τρία χρόνια δεν έχουν εντοπιστεί ή έχουν πεθάνει χωρίς να αφήσουν περιουσία. Από τις 33 περιπτώσεις, οι 10 αφορούσαν τέλη και πρόστιμα κέντρων διασκέδασης, 9 παράνομη κατάληψη πεζοδρομίων από βενζινάδικα και εργολάβους ιδιώτες, 8 οφειλές ελλιμενισμού (φέσια κατόχων σκαφών αναψυχής), 4 χρέη καθαρισμού ενοικιασμένων τάφων, 2 πρόστιμα διαφυγόντων δημοτικών τελών από δηλωθείσα μικρότερη επιφάνεια ακινήτων και μία περίπτωση προστίμου για παράνομη διαφήμιση! Στην πρόταση διαγραφής αντέδρασαν πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι από όλες τις δημοτικές παρατάξεις. Αντίστοιχες διαγραφές έχουν γίνει σε δεκάδες δήμους της χώρας. Ο δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Γλυφάδας Δ. Καραπάνος επισημαίνει ότι μόνο σε αυτές τις 11 περιπτώσεις είχε παρέλθει 20ετία αφότου βεβαιώθηκαν τα χρέη και τα πρόστιμα των οφειλετών, οπότε, σύμφωνα με τη νομοθεσία, επήλθε αυτοδίκαιη παραγραφή! Ευτυχώς που το συνολικό ποσό που αυτοδίκαια παραγράφηκε και για τις 11 αυτές περιπτώσεις ανέρχεται μόνο σε 3.875,6 ευρώ. Για τις υπόλοιπες 22 περιπτώσεις συνολικού ποσού 462.970,53 – 3.875,6 = 459.094,94 ευρώ.

 

• Καταλογισμοί εις βάρος γιατρών και διοικήσεων νοσοκομείων για αγορά υπερτιμολογημένων ιατροτεχνολογικών προϊόντων σε νοσοκομεία του λεκανοπεδίου, της Κεντρικής Ελλάδας και της Θεσσαλονίκης.

 

• Καταλογισμοί εις βάρος διοικήσεων ΝΠΔΔ, όπως ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Στις περιπτώσεις των ΟΤΑ, μάλιστα, και των ΝΠΔΔ κάποιες φορές οι καταλογισμοί αφορούν και πρώην μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

www.kathimerini.gr

Leave your comment