2000

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 10/2000 (28/02/2000)

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των κινηματογράφων όλης της χώρας

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 101/2000 (28/07/2000)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υποδηματεργατών, -τριών όλης της χώρας για το έτος 2000.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 104/2000 (28/07/2000)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις σφαγής ζώων, επεξεργασίας εντέρων, κονσερβοποιίας και συσκευασίας τυποποιημένου κρέατος, σε εργαστήρια κοπής, τεμαχισμού και αποστέωσης κρέατος και σε επιχειρήσεις επεξεργασίας κρεατοσκευμάτων όλης της Χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 105/2000 (28/07/2000)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριων Αλλαντοβιομηχανίας όλης της χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 106/2000 (14/07/2000)

Εθνική κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των ναυτιλιακών πρακτορείων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων όλης της χώρας

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 107/2000 (26/07/2000)

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πτυχιούχων εργοδηγών χημικών (βοηθών πτυχιούχων εργοδηγών χημικών) ολόκληρης της χώρας (πλην Μακεδονίας και Θράκης).

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 108/2000 (31/07/2000)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργοδηγών σχεδιαστών, εργοδηγών δομικών έργων, εργοδηγών τοπογράφων.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 110/2000 (31/07/2000)

Συλλογική σύμβαση εργασίας αρτοποιών - αρτεργατών ετών 2000 και 2001.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 111/2000 (03/08/2000)

Συλλογική σύμβαση εργασίας που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών, μηχανοδηγών, θερμαστών κλπ., καθώς και των ψυκτικών μέσων και κατώτερων σχολών όλης της χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 112/2000 (27/07/2000)

Συλλογική σύμβαση του προσωπικού των πάσης φύσεως Επιχειρήσεων Πετρελαίου και Υγραερίων (Συμπληρωματική και Τροποποιητική)