2000

Απόφ. Αρείου Πάγου 1187/2000 (01/01/2000)

Κάθε υπάλληλος Α.Ε. όταν καταρτίζει δικαιοπραξία ως άμεσος εκπρόσωπος της μόνον εφόσον οι εξωτερικές εκδηλώσεις της δράσεως του, οι εμφανιζόμενες στο κοινό εν γνώσει, κατ΄ εντολή ή κατ΄ ανοχή του Δ.Σ. ή των υποκατάστατων του οργάνων παρέχουν την εντύπωση, ότι ανατεθεί σ΄ αυτή κύκλος εργασιών, που περιλαμβάνει και την προαναφερόμενη δικαιοπραξία.

Απόφ. Αρείου Πάγου 1256/2000 (01/01/2000)

Επιδόματα χορηγούμενα σε προσωπικό των πιτσαριών και στους απασχολούμενους με την έψηση εδεσμάτων.

Απόφ. Αρείου Πάγου 179/2000 (01/01/2000)

Σύμβαση ναυτικού χερσαίας εργασίας.

Απόφ.Εφετείου 176/2000 (01/01/2000)

Κ.Ε.Δ.Ε. (Ν.Δ.356/1974)

Απόφ.Εφετείου 1780/2000 (01/01/2000)

Φ.Π.Α. (Ν.1642/1986, Άρθρα 2, 5, 13, 23, 26 και 27)

Απόφ.Εφετείου 292/2000 (01/01/2000)

Φ.Π.Α. (Ν.1642/1986, Άρθρο 40, παρ. 1, 2, 3, 4)

Απόφ.Εφετείου 318/2000 (01/01/2000)

Στράτευση υπαλλήλων και εργασία.

Απόφ.Εφετείου 405/2000 (01/01/2000)

Κώδικας φορολογικών στοιχείων (Π.Δ. 99/1977, άρθρο 1, παρ. 1)

Απόφ.Εφετείου 658/2000 (01/01/2000)

Κ.Φ.Σ. (Άρθρα 20, παρ. 1 και 47, παρ. 1)

Απόφ.Εφετείου 750/2000 (01/01/2000)

Κώδικας βιβλίων στοιχείων (Π.Δ. 186/1992, άρθρα 12 και 32)