2000

Εγκύκλιος 10/2000 (21/02/2000)

Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των με κυμαινόμενες αποδοχές αμειβομένων μισθωτών και αποτίμηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2000.

Εγκύκλιος 11/2000 (21/02/2000)

Αναπροσαρμογή των ορίων των ημερησίων μισθών και των τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων από 1/1-31/12/2000.

Εγκύκλιος 13/2000 (04/02/2000)

Κοινοποίηση διατάξεων Ν. 2477/97 για τον Συνήγορο του Πολίτη και το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και οδηγίες για την εφαρμογή τους

Εγκύκλιος 18/2000 (16/02/2000)

Κατάργηση των περιορισμών που προβλέπονται από τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 1469/84.

Εγκύκλιος 24/2000 (23/03/2000)

Αναπροσαρμογή των συντάξεων, των κατωτάτων ορίων, των ορίων μισθών και τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων και του ανωτάτου ορίου σύνταξης, για το έτος 2000.

Εγκύκλιος 29/2000 (20/04/2000)

Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), από 1/1/2000, στην περίπτωση που στο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, εμφανίζονται αναδρομικά ποσά συντάξεων άλλων ετών.

Εγκύκλιος 32/2000 (04/05/2000)

Αύξηση συντάξεων ΙΚΑ - ΤΕΑΜ

Εγκύκλιος 42/2000 (07/06/2000)

ΘΕΜΑ: Αύξηση ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη - Αναπροσαρμογή παραπληγικού επιδόματος, από 1/1/2000 και 1/7/2000.

Εγκύκλιος 44/2000 (20/06/2000

Αύξηση του εφάπαξ βοηθήματος τοκετού.

Εγκύκλιος 55/2000 (15/07/2000)

Επιβολή προσωπικής κράτησης.