2000

Έγγραφο 11073/2000 (23/10/2000)

Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Τήρηση βιβλίου ημερήσιου δελτίου σε οικοδομικά και τεχνικά έργα.

Έγγραφο Α12/902/2000 (09/06/2000)

Χορήγηση βεβαίωσης σε ασφαλισμένους του ιδρύματος για χρήση στο ΑΣΕΠ