2001

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 1499/2001 (16/07/2001)

Αποστολή Διαιτητικής Απόφασης 32/2001

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 18/2001 (15/03/2001)

Συλλογική σύμβαση εργασίας 2001 για τους όρους Αμοιβής & Εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται στα Αστικά και Υπεραστικά Λεωφορεία όλης της χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 180/2001 (15/06/2001)

Αμοιβή εργασίας των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων πάσης φύσεως όλης της χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 19/2001 (15/03/2001)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών, Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών όλης της χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 2/2001 (15/05/2001)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εκτάκτου προσωπικού Υπουργείου Πολιτισμού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.Δείτε επίσης: Αρχική έκδοση: 09/01/2001

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 23/2001 (26/03/2001)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεμικό Ναυτικό.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 24494/2001 (27/11/2001)

Απλούστευση διαδικασιών και σύντμηση προθεσμιών διεκπεραίωσης διοικητικών ενεργειών αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 26/2001 (30/03/2001)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στον κλάδο επεξεργασίας φύλλων καπνού εργατών όλης της χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 27/2001 (02/04/2001)

Εθνική ομοιοεπαγγελματική συλλογική σύμβαση εργασίας του έτους 2001 Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών των πάσης φύσεως Φορτηγών αυτοκινήτων όλης της χώρας

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 28/2001 (03/04/2001)

Συλλογική σύμβαση εργασίας τεχνικών υπαλλήλων τυχερών επιτραπεζίων παίγνιων καζίνο για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Υπαλλήλων Τυχερών Επιτραπεζίων Παιγνίων ΚΑΖΙΝΟ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ.