2001

Αρ.Πρωτ 1017569/2001 (22/03/2001)

Κοινοποίηση της γνωμοδότησης 90/2001.

Αρ.Πρωτ 1030160/2001 (19/03/2001)

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών.

Αρ.Πρωτ 1037214/2001 (07/05/2001)

Ωφέλεια σε εγκατάσταση στον περίπτωση μεταφοράς της έδρας επιχείρησης και εγκατάσταση στον ίδιο χώρο νέας επιχείρησης με το ίδιο αντικείμενο.

Αρ.Πρωτ 1039693/2001 (08/05/2001)

Διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου έναντι της εταιρίας «Μ.C.Μ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.»

Αρ.Πρωτ 1042713/2001 (04/05/2001)

Πρόσκληση του Α.Σ.Ε.Π. για μετάταξη υπαλλήλων στη γραμματεία του.

Αρ.Πρωτ 1042824/2001 (08/05/2001)

Διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου έναντι της εταιρίας «ΣΑΪΤΑ Ε.Π.Ε.».

Αρ.Πρωτ 1043588/2001 (10/05/2001)

Διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου έναντι της εταιρίας «HELLAS FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ»

Αρ.Πρωτ 1045341/2001 (08/05/2001)

Διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου έναντι της επιχείρησης του ΦΟΥΡΝΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ του Δημητρίου και του πράγματι ασκούντος τη δραστηριότητα αυτής, ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Αθανασίου.

Αρ.Πρωτ 1055029/2001 (22/06/2001)

Δεδουλευμένες αποδοχές που καταβάλλονται σε έτος μεταγενέστερο από το έτος που ανάγονται.

Αρ.Πρωτ 1059/2001 (31/07/2001)

Σχετικά με τον ατελή εφοδιασμό πλοίων και πλωτών μέσων με καύσιμα.