2002

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 100/2002 (02/08/2002)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοϋπαλλήλων στις επιχειρήσεις ιματισμού, πιλοποιίας, στρωματοποιίας και εφαπλωματοποιίας όλης της χώρας για το 2002.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 101/2002 (02/08/2002)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών /τριών στις επιχειρήσεις πλεκτού ενδύματος όλης της χώρας για το 2002.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 102/2002 (02/08/2002)

Συλλογική σύμβαση εργασίας που αφορά τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των Εργατοτεχνιτών Λατομείων Πέτρας, Μαρμάρου και Ασβεστοποιών όλης της χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 103/2002 (02/08/2002)

Συλλογική σύμβαση εργασίας που αφορά τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των Εργαζομένων στα Εργοστάσια και Εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρμάρων όλης της χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 105/2002 (26/08/2002)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 106/2002 (27/08/2002)

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιομηχανιών τυροκομίας και τυροκομικών επιχειρήσεων όλης της χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 108/2002 (05/09/2002)

Συλλογική σύμβαση εργασίας των επιστημόνων φαρμακοποιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ολόκληρη τη χώρα για το έτος 2002.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 109/2002 (10/09/2002)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατών και υπαλλήλων τσιμεντοβιομηχανίας ολόκληρης της χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 110/2002 (18/09/2002)

Πανελλήνιος σύνδεσμος εργαζομένων στη ναυτιλία & τουριστμό (ΠΑΣΕΝΤ) Κ. Διιεθνής ναυτική ένωση (ΔΝΕ) ερμηνευτική δήλωση για το άρθρο 4 παραγ.3 ΤΗΣ Σ.Σ.Ε ( Π.Κ.34/13-6-2002) "Άδεια φροντίδας παιδιών".

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 111/2002 (18/09/2002)

Ορθή επανάληψη προσαρτήματος πιανάκων αποδοχών εθνικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και συστημάτων ασφαλείας όλης της χώρας ετών 2002, 2003 και 2004.