2003

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 123/2002 (11/10/2002)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών Βιομηχανικών επιχειρήσεων όλης της χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 124/2002 (15/10/2002)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μισθωτών επιχειρήσεων παραγωγής και επεξεργασίας μετάλλων όλης της χώρας ετών 2002 - 2003.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 125/2002 (21/10/2002)

Εθνική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του πάσης φύσεως προσωπικού των εργαζομένων στα ρυμουλκά και ναυαγοσωστικά γραφεία όλης της χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 126/2002 (24/10/2002)

Συλλογική σύμβαση εργασίας των βασικών μισθών των τεχνικών υπαλλήλων καπνού Ελλάδος (πραγματογνώμονων - εξπερ) και των βοηθών αυτών.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 33/2003 (06/06/2003)

Συλλογική σύμβαση εργασίας της 19.5.2003 σχετική με τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Τύπου-μελών της Ενώσεως Τεχνικών Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών, που απασχολούνται σε εφημερίδες-μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 35/2003 (11/06/2003)

Συλλογική σύμβαση εργασίας που αφορά τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των εργατοτεχνιτών λατομείων πέτρας, μαρμάρου και ασβεστοποιών όλης της χώρας

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 39/2003 (18/06/2003)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους ορούς αμοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Ανωτάτων Σχολών απασχολουμένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις όλης της Χώρας

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 43/2003 (24/06/2003)

Συλλογική σύμβαση εργασίας που αφορά τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των Εργαζομένων στα Εργοστάσια και Εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρμάρων όλης της χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 44/2003 (27/06/2003)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών τυπογράφων που απασχολούνται στις ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες όλης της χώρας πλην Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 46/2003 (04/07/2003)

Συλλογική σύμβαση εργασίας έτους 2003 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.