2004

Εγκύκλιος 11/2004 (16/02/2004)

Αύξηση συντάξεων ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) και ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ.

Εγκύκλιος 20/2004 (20/02/2004)

Κοινοποίηση διατάξεων για ρύθμιση οφειλών.

Εγκύκλιος 31/2004 (17/03/2004)

Μείωση απαιτουμένων ημερομισθίων για επισκευές οικιών - Χρόνος καταβολής εισφορών πρώτης κατοικίας ομογενών

Εγκύκλιος 43/2004 (08/04/2004)

Συγχώνευση του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Αεροπορικών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε) στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών ( Ε.Τ.Ε.Α.Μ) τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ.

Εγκύκλιος 5/2004 (19/01/2004)

"Καθορισμός από 1/12/2003 νέας ενιαίας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), μέσω διαδικτύου (INTERNET)"

Εγκύκλιος 54/2004 (23/04/2004)

Τροποποίηση του συστήματος ασφάλισης μέσω Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.).

Εγκύκλιος ΙΚΑ 103/2004 (02/09/2004)

Προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών. Αποζημίωση πολιτών για τη μη τήρηση προθεσμιών διεκπεραίωσης.

Εγκύκλιος ΙΚΑ 107/2004 (24/09/2004)

Εφαρμογή ρυθμίσεων Οργανισμού ΙΚΑ - ΕΤΑΜ σε θέματα του Τομέα Υγείας.

Εγκύκλιος ΙΚΑ 108/2004 (04/10/2004)

Ρύθμιση οφειλών Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών (Π.Α.Ε.), Καλαθοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών (Κ.Α.Ε.) Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) & Αθλητικών Σωματείων.

Εγκύκλιος ΙΚΑ 114/2004 (19/10/2004)

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3029/2002 και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης με αρ. Φ11321/οικ. 9584/483).