2004

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 101/2004 (05/08/2004)

Εθνική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των ναυτιλιακών πρακτορείων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων όλης της χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 106/2004 (18/08/2004)

Συλλογική σύμβαση εργασίας έτους 2004 της Π.Ο.Π. - Ο.Τ.Α. για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 109/2004 (06/09/2004)

Τροποποιητική συλλογική σύμβαση εργασίας περί των όρων αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών επιχειρήσεων Αναψυκτικών, Οινοποιίας, Ποτοποιίας, Οξοποιίας, Ζυθοποιίας όλης της χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 114/2004 (23/09/2004)

Κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας 2004 των εργαζομένων στα βιβλιοδετεία όλης της χώρας

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 116/2004 (06/10/2004)

Εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας εργαζομένων στις επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και συστημάτων ασφαλείας όλης της χώρας ετών 2005 & 2006.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 123/2004 (29/10/2004)

Συλλογική σύμβαση εργασίας των βασικών μισθών των τεχνικών υπαλλήλων καπνού Ελλάδος (πραγματογνώμονων – εξπερ) και των βοηθών αυτών.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 125/2004 (03/11/2004)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των κοινωνικών λειτουργών ιδιωτικών παιδικών σταθμών όλης της χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 131/2004 (23/11/2004)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μουσικών που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους Ο.Τ.Α. και τα ΝΠΔΔ αυτών.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 134/2004 (20/12/2004)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πολιτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Σωματείο Εργαζομένων Πολεμικής Αεροπορίας Νομού Αττικής Σ.Ε.Π.Α.Α.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 138/2004 (31/12/2004)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των απασχολούμενων στο Γ.Ε.Ν. Οδηγών Αυτοκινήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μελών του Πανελληνίου Συλλόγου Οδηγών Αυτοκινήτων Γενικών Επιτελείων Ναυτικού - Στρατού – Αεροπορίας.