2005

Διαιτητική Απόφαση 52/2005 (04/10/2005)

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας λογιστών και βοηθών λογιστών ξενοδοχειακών και λοιπών επιχειρήσεων όλης της χώρας.