2005

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 106/2005 (04/11/2005)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών μαρμαροτεχνιτών που απασχολούνται στο Υπουργείο Πολιτισμού στην Κρήτη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 107/2005 (04/11/2005)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του απασχολούμενου στο Υπουργείο Πολιτισμού εργατοτεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 108/2005 (04/11/2005)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών - μαρμαροτεχνιτών που απασχολούνται στο Υπουργείο Πολιτισμού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 109/2005 (08/11/2005)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών κλπ αυτοκινήτων μεταφοράς σκυροδέματος – των χειριστών και βοηθών αντλιών σκυροδέματος και εργατών που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας σκυροδέματος όλης της χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 110/2005 (14/11/2005)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών επιβατικών και αγοραίων αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως (ΤΑΞΙ και ΑΓΟΡΑΙΑ).

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 111/2005 (17/11/2005)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και απασχολείται στο Δημόσιο και στα Ν.Π.Δ.Δ.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 112/2005 (29/11/2005)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των απασχολούμενων στο Γ.Ε.Ν. Οδηγών Αυτοκινήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μελών του Πανελληνίου Συλλόγου Οδηγών Αυτοκινήτων Γενικών Επιτελείων Ναυτικού -Στρατού – Αεροπορίας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 113/2005 (07/12/2005)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση Εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Πολεμικό Ναυτικό.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 114/2005 (08/12/2005)

Συλλογική σύμβαση εργασίας κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατών και υπαλλήλων τσιμεντοβιομηχανίας ολόκληρης της χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 115/2005 (22/12/2005)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Συλλόγου Ηλεκτρονικών του Πολεμικού Ναυτικού.