2005

Εγχειρίδιο 1020/2005 (18/08/2005)

Έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται μέσω Η/Υ, με τη χρησιμοποίηση Ειδικών Φορολογικών Μηχανισμών Σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ). Δεύτερο συμπληρωματικό ενημερωτικό φυλλάδιο. (εγχειρίδιο)

Εγχειρίδιο 1025/2005 (01/11/2005)

Τελωνειακή ενημέρωση - χρήσιμες πληροφορίες (εγχειρίδιο).