2007

Εγκύκλιος ΙΚΑ 121/2007 (16/11/2007)

Καθορισμός ωρών εισόδου του κοινού στις διοικητικές υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Εγκύκλιος ΙΚΑ 123/2007 (20/11/2007)

Συγχώνευση του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο) στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ) τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ.

Εγκύκλιος ΙΚΑ 124/2007 (20/11/2007)

Διακοπή από την ασφάλιση του κλάδου ασθενείας του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. των μονίμων υπαλλήλων των Ν.Π.Δ.Δ. και συνδέσμων Ο.Τ.Α. και του προσωπικού των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) μετά την συνταξιοδότησή τους από το Ι.Κ.Α. και συνέχιση της ασφάλισής τους στο Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

Εγκύκλιος ΙΚΑ 126/2007 (22/11/2007)

Σύσταση της Υποδιεύθυνσης Αποθηκών των Τμημάτων της και των νέων Τμημάτων της Δ/νσης Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Εγκύκλιος ΙΚΑ 127/2007 (19/11/2007)

Ανακαθορισμός νέων ανώτατων αποδιδόμενων τιμών για βηματοδότες, απινιδωτές και για τα συνωδά αυτών ηλεκτρόδια.

Εγκύκλιος ΙΚΑ 129/2007 (30/11/2007)

Νέα διαδικασία χορήγησης προσωρινής σύνταξης λόγω γήρατος ή θανάτου. Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 15 του Ν. 3607/2007.

Εγκύκλιος ΙΚΑ 130/2007 (19/12/2007)

Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 15 του Ν. 3607/2007 στους ασφαλισμένους των ενταχθέντων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμείων.

Εγκύκλιος ΙΚΑ 131/2007 (19/12/2007)

Συγχώνευση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του Ταμείου Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.) στο Ε.Τ.ΕΑ.Μ.

Εγκύκλιος ΙΚΑ 637/2007 (29/11/2007)

Μέτρα διασφάλισης των προς το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ οφειλομένων εισφορών.

Εγκύκλιος ΙΚΑ Α4217/2007 (17/12/2007)

Εισφορές Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2007.