2008

Εγκύκλιος 103/2008 (22/10/2008)

Ρύθμιση Οφειλών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων.

Εγκύκλιος ΙΚΑ 100/2008 (10/10/2008)

Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κλάσης υπολογισμού της σύνταξης, σε περίπτωση υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση μέσα στο έτος 2009.

Εγκύκλιος ΙΚΑ 101/2008 (17/10/2008)

Διακοπή κάλυψης από το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ των δικαιούχων Παροχών Ασθένειας του ΤΑΝΠΥ.

Εγκύκλιος ΙΚΑ 111/2008 (28/11/2008)

Ανάθεση του χειρισμού των θεμάτων συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων του κλάδου σύνταξης του ΤΑΠΙΛΤ στο ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΣΠ-ΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ ΚΑΙ ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ

Εγκύκλιος ΙΚΑ 112/2008 (01/12/2008)

Αποδοτέο ποσό δαπάνης νοσηλείας δικαιούχων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις κατά νόμο επιτρεπόμενες περιπτώσεις νοσηλείας σε μη συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές.

Εγκύκλιος ΙΚΑ 115/2008 (09/12/2008)

Δυνατότητα υποβολής αίτησης για αναγνώριση με εξαγορά χρόνου ασφάλισης για τους αλλοδαπούς που υπάγονται στην παρ. 5 του άρθρ. 18 του Ν. 3536/07.

Εγκύκλιος ΙΚΑ 98/2008 (07/10/2008)

Αλλαγή του ποσοστού μείωσης στις συντάξεις που θα χορηγηθούν από το ΕΤΕΑΜ από 1/1/2009 και μετά.

Εγκύκλιος ΙΚΑ Α42/2008 (16/12/2008)

Εισφορές Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2008.

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. 79/2008 (06/10/2008)

Μείωση εισφορών κατά 50% στις γυναίκες ασφαλισμένες μετά το δωδεκάμηνο του τοκετού.

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. 83/2008 (17/10/2008)

Έξοδος εταίρου από Ε.Π.Ε.