2008

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 150/2008 (19/11/2008)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των απασχολούμενων στο Γ.Ε.Ν.- Γ.Ε.Σ-Γ.Ε.Α. Οδηγών Αυτοκινήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μελών του Πανελληνίου Συλλόγου Οδηγών Αυτοκινήτων Γενικών Επιτελείων Ναυτικού -Στρατού - Αεροπορίας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 151/2008 (21/11/2008)

Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση για του Μυλεργάτες που απασχολούνται, στους κυλινδρόμυλους ή πετρόμυλους όλης της χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 152/2008 (27/11/2008)

Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του πάσης φύσεως προσωπικού των εργαζομένων στα ρυμουλκά και ναυαγοσωστικά γραφεία όλης της χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 153/2008 (27/11/2008)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Εργοδηγών Χημικών (Βοηθών Πτυχιούχων Εργοδηγών Χημικών) ολόκληρης της Χώρας (πλην Μακεδονίας και Θράκης).

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 154/2008 (27/11/2008)

Συλλογική σύμβαση εργασίας εκπαιδευτών που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. όλης της χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 155/2008 (01/12/2008)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων ΑΕΙ και Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ, οι οποίοι απασχολούνται στις Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές και Εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 156/2008 (03/12/2008)

Εθνική Ομοιοεπαγγελματική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Εργατοτεχνιτών Μεταλλείων, Λιγνιτωρυχείων και Ορυχείων.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 157/2008 (05/12/2008)

Ενιαία συλλογική σύμβαση εργασίας ετών 2008-2009 που αφορά τον τομέα της Ιατρικής Ενημέρωσης των φαρμακευτικών και συναφών επιχειρήσεων.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 158/2008 (11/12/2008)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών βιομηχανικών επιχειρήσεων όλης της χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 159/2008 (12/12/2008)

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έτους 2008 της Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.