2008

Εγχειρίδιο 1053/2008 (12/02/2008)

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2008.

Εγχειρίδιο 1054/2008 (28/01/2008)

ΦΠΑ Οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 2007 (009/07).

Εγχειρίδιο 1055/2008 (27/02/2008)

Για την αποφυγή των συνηθέστερων λαθών κατά τη συμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2008.

Εγχειρίδιο 1056/2008 (26/02/2008)

Χρήσιμες πληροφορίες για φορολογικά και τελωνειακά θέματα.

Εγχειρίδιο 1057/2008 (28/02/2008)

Φορολογικός οδηγός εντύπων και δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται από τα φυσικά πρόσωπα με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικον. Έτους 2008.

Εγχειρίδιο 1058/2008 (01/03/2008)

Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3.

Εγχειρίδιο 1072/2008 (01/04/2008)

Εγχειρίδιο των συνηθέστερων ερωτημάτων που υποβάλλονται από τους πολίτες και των αντίστοιχων απαντήσεων, σε τελωνειακά θέματα.