2008

Απόφ. 1495/2008 (31/12/2008)

Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004).

Απόφ. 15493/2008 (11/12/2008)

Τροποποίηση της απόφασης 1/488/10.10.2008 (ΦΕΚ Β΄ 2176/23.10.2008) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Απόφ. 2495/2008 (31/12/2008)

Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών επί Άυλων Αξιών.

Απόφ. 3495/2008 (31/12/2008)

Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων.

Απόφ. 83755/2008 (23/12/2008)

Κήρυξη υποχρεωτικής της 24/2008 Διαιτητικής Απόφασης (Δ.Α.) «Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Τηλεόρασης Κρήτης που εργάζονται στους Τηλεοπτικούς Σταθμούς Κρήτης που εργάζονται στους Τηλεοπτικούς Σταθμούς Κρήτης, μέλη των εργοδοτικών σωματείων Ε.ΠΕ.Κ. και Τ.Ε.Π.».

Απόφ. 83756/2008 (15/12/2008)

Κήρυξη υποχρεωτικής της υπ΄ αριθμ. 40/2008 Διαιτητικής Απόφασης (Δ.Α.) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων - συντακτών ημερησίων εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης, πλην Θεσσαλονίκης».

Απόφ. 83758/2008 (09/12/2008)

Κήρυξη υποχρεωτικής της 55/2008 Διαιτητικής Απόφασης (Δ.Α.) «Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται στα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης κρέατος κάθε είδους, καθώς και σφαγμένων πουλερικών και κουνελιών επιχειρήσεων- μελών των Ενώσεων Εμπόρων Κρέατος Αθηνών και Πειραιώς».

Απόφ. 83775/2008 (23/12/2008)

Κήρυξη υποχρεωτικής της από 1.8.2008 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Χανίων.

Απόφ. 83779/2008 (19/12/2008)

Κήρυξη υποχρεωτικής της από 1.9.2008 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα καταστήματα πώλησης προϊόντων κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας.

Απόφ. 83782/2008 (23/12/2008)

Κήρυξη υποχρεωτικής της από 7.7.2008 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών Οινοπνευματοποιίας όλης της χώρας.