2009

Νόμος 3720/2008 (26/11/2008)

Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2006.

Νόμος 3742/2009 (13/02/2009)

Κύρωση της Σύμβασης και του Πρόσθετου σε αυτήν Πρωτοκόλλου μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τυνησίας σχετικά με την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί της ωφέλειας από κεφάλαιο.

Νόμος 3752/2009 (04/03/2009)

Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3758/2009 (05/05/2009)

Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3775/2009 (21/07/2009)

Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3777/2009 (28/07/2009)

Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3783/2009 (07/08/2009)

Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3784/2009 (07/08/2009)

Αναθεώρηση Διατάξεων του N. 703/1977 περί Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3790/2009 (07/08/2009)

Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις.

Νόμος 3795/2009 (04/09/2009)

Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας σε σχέση προς τους φόρους επί του εισοδήματος και κεφαλαίου.