2009

Εγκύκλιος ΙΚΑ 76/2009 (18/11/2009)

Αναγνώριση στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. του χρόνου ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας και στις ασφαλισμένες του τ. ΤΑΞΥ.

Εγκύκλιος ΙΚΑ 77/2009 (25/11/2009)

Προϋποθέσεις απονομής σύνταξης με τις διατάξεις των βαρέων στους ασφαλισμένους που λαμβάνουν σύνταξη από το Δημόσιο ή άλλο φορέα κύριας Ασφάλισης.

Εγκύκλιος ΙΚΑ 80/2009 (15/12/2009)

Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης, στους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στους δικαιούχους επιδόματος παραπληγίας.

Εγκύκλιος ΙΚΑ Α11790/2009 (30/11/2009)

Ασφαλιστική κάλυψη.

Εγκύκλιος ΙΚΑ Α4212/2009 (21/12/2009)

Εισφορές Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2009.

Εγκύκλιος ΙΚΑ Γ321919/2009 (28/12/2009)

Συμβάσεις ιδιωτών ιατρών κατά πράξη και περίπτωση του τ. Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (τ. ΤΑΞΥ).

Εγκύκλιος ΙΚΑ Ε40526/2009 (21/12/2009)

Ενέργειες Τμημάτων Εσόδων για την καταπολέμηση της Εισφοροδιαφυγής και της Αδήλωτης Εργασίας.

Εγκύκλιος ΙΚΑ Σ40/2009 (07/12/2009)

Ημερομηνίες οριστικοποίησης αποφάσεων προσωρινής σύνταξης και πληρωμής συνταξιούχων.

Εγκύκλιος ΙΚΑ Σ56/2009 (23/11/2009)

Εφαρμογή της με αριθ. 265/2009 Γνωμοδότησης της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για θέματα που αφορούν τη συνταξιοδότηση των εργαζομένων στην Ολυμπιακή Αεροπορία και τις Αεροπορικές Επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1759/88 και του Β.Δ. 649/68, καθώς και με τις κοινές διατάξεις της νομοθεσίας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. 110/2009 (13/11/2009)

Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τη χορήγηση του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης (Ε.Κ.Α.Σ.) σε συνατξιούχους του οργανισμού.