2009

ΠΟΛ. 1143/2009 (30/11/2009)

Παροχή οδηγιών για τη λήψη μέτρων προστασίας, στις περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού ενόψει της νομολογιακής προσέγγισης επί του θέματος από την υπ΄ αριθμ. 3356/2008 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

ΠΟΛ. 1144/2009 (30/11/2009)

Τροποποιήσεις της 1111400/939/0013 Α.Υ.Ο.Ο., «Αποκατάσταση ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου», όπως ισχύει.

ΠΟΛ. 1145/2009 (30/11/2009)

Διάθεση και διακίνηση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας και ειδικού φόρου επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσης μεγάλου κυβισμού, έτους 2010.

ΠΟΛ. 1146/2009 (30/11/2009)

Υπολογισμός ποσών καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που κατέβαλαν για τη χρήση 2009 (οικ. έτος 2010) οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ, πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές, καθώς και οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσης.

ΠΟΛ. 1147/2009 (30/11/2009)

Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιριών.

ΠΟΛ. 1149/2009 (14/12/2009)

Διευκρινίσεις για τη διάθεση σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2010 ως προς την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας των οχημάτων.

ΠΟΛ. 1150/2009 (11/12/2009)

Περιεχόμενο των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2010.

ΠΟΛ. 1151/2009 (11/12/2009)

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2010.

ΠΟΛ. 1153/2009 (15/12/2009)

Κοινοποίηση του Ν. 3808/2009 και της 2/90703/0026/10-12-2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

ΠΟΛ. 1154/2009 (18/12/2009)

Οδηγίες για την εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων.