2009

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 2124/2009 (14/10/2009)

Τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων νήσου Κώ.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 2125/2009 (02/09/2009)

Τοπική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων νήσου Κώ Έτους 2009.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 50/2009 (07/09/2009)

Ενιαία συλλογική σύμβαση εργασίας που υπάγεται το προσωπικό που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε όλη τη χώρα, σε οποιονδήποτε τομέα και υπηρεσία φαρμακευτικών και συναφών επιχειρήσεων.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 51/2009 (10/09/2009)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στα ιδιωτικά φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης όλης της χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 52/2009 (12/10/2009)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αναψυκτικών, οινοποιίας, ποτοποιίας, οξοποιϊας, ζυθοποιίας, Εμφιαλωμένων ή Τυποποιημένων νερών και χυμών όλης της Χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 53/2009 (12/10/2009)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις βιομηχανίες τυροκομίας και τυροκομικών επιχειρήσεων όλης της Χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 54/2009 (12/10/2009)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των απασχολούμενων στις επιχειρήσεις παστερίωσης γάλακτος όλης της χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 55/2009 (22/10/2009)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των κοινωνικών λειτουργών ιδιωτικών παιδικών σταθμών όλης της χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 56/2009 (26/10/2009)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζόμενων σε επιχειρήσεις παρασκευής τυποποιημένων πρόχειρων - στιγμιαίας παρασκευής τροφίμων.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 57/2009 (24/11/2009)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών που παρέχουν εξαρτημένη εργασία στα μέλη του Συνδέσμου Αντιπροσώπων - Εισαγωγέων και Παρασκευαστών Κτηνιατρικών Φαρμάκων όλης της Χώρας.