2010

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 42/2010 (07/12/2010)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών Οινοπνευματοποιίας όλης της χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 51/2010 (09/12/2010)

Συλλογική σύμβαση εργασίας των εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων μετάλλου όλων των μεταλλουργικών επιχειρήσεων καθώς και τμημάτων παραγωγής, επεξεργασίας, συναρμολόγησης, συσκευασίας, επισκευής κ.λ.π. μετάλλου άλλων επιχειρήσεων όλης της χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 52/2010 (09/12/2010)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων ΑΕΙ και Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ, οι οποίοι απασχολούνται στις Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές και Εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 53/2010 (09/12/2010)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των περιοδευόντων πωλητών όλης της χώρος που απασχολούνται με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας σε οποιοδήποτε επιχείρηση παραγωγής, εμπορίας και εισαγωγής οποιουδήποτε προϊόντος.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 54/2010 (09/12/2010)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργοδηγών - Σχεδιαστών που απασχολούνται στις Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές και Εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 55/2010 (17/12/2010)

Συλλογική σύμβαση εργασίας, κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατών και υπαλλήλων τσιμεντοβιομηχανίας ολόκληρης της χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 56/2010 (17/12/2010)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εν γένει Προσωπικού των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 57/2010 (20/12/2010)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Φυλάκων- Νυχτοφυλάκων και Θυρωρών Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων όλης της χώρας ετών 2010-2011.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 58/2010 (20/12/2010)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας του προσωπικού γραφείων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων όλης της χώρας ετών 2010 - 2011.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 59/2010 (21/12/2010)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα βιβλιοπωλεία, βιβλιοχαρτοπωλεία, τμήματα βιβλίου σε πολυκαταστήματα, τμήματα βιβλίου σε σούπερ-μάρκετ, εκδοτικούς οίκους και αποθήκες χονδρικής πώλησης βιβλίου όλης της χώρας.