2010

Εγχειρίδιο 1036/2010 (01/01/2010)

V. Αλφαβητικό ευρετήριο μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων

Εγχειρίδιο 1069/2010 (01/01/2010)

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2010.

Εγχειρίδιο 1070/2010 (20/02/2010)

Φορολογικός οδηγός φυσικών προσώπων για την αποφυγή των συνηθέστερων λαθών κατά τη συμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικ. Έτους 2010.

Εγχειρίδιο 1071/2010 (02/03/2010)

Φ.Π.Α. Οδηγίες για την σωστή συμπλήρωση της εκκαθαριστής δήλωσης έτους 2009 (009/07).

Εγχειρίδιο 1073/2010 (17/09/2010)

Χρήσιμες πληροφορίες για φορολογικά και τελωνειακά θέματα.

Εγχειρίδιο 1074/2010 (10/12/2010)

Εγχειρίδιο των συνηθέστερων ερωτημάτων πολιτών και των αντίστοιχων απαντήσεων, σε θέματα: • φορολογίας κεφαλαίου, • κώδικα βιβλίων και στοιχείων (ΚΒΣ), • είσπραξης δημόσιων εσόδων, • φορολογικών ελέγχων, • μητρώου.