2011

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 10/2011 (27/07/2011)

Συλλογική σύμβαση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδοντοτεχνιτών ΑΠ Π έτους 2011.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 2134/2011 (10/08/2011)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους Όρους Αμοιβής και Εργασίας Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Νήσου Κω.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 26/2011 (13/05/2011)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων όλης της χώρας. Έτους 2011.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 27/2011 (16/05/2011)

Συλλογική σύμβαση εργασία για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών μηχανοδηγών και γεωτρυπανιστών μηχανημάτων ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΠΕΤΡΑΣ, ΧΩΜΑΤΟΣ και ΜΑΡΜΑΡΟΥ όλης της Χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 28/2011 (23/06/2011)

Πρακτικό συμφωνίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 29/2011 (24/06/2011)

Ενιαία συλλογική σύμβαση εργασίας 2010-2012 της πανελλήνιας ομοσπονδίας ιατρικών επισκεπτών - φαρμακευτικών & συναφών επαγγελμάτων - κλάδων.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 31/2011 (11/08/2011)

Κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας 2011 των εργαζομένων στα βιβλιοδετεία όλης της χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 32/2011 (22/08/2011)

Εθνική ομοιοεπαγγελματική συλλογική σύμβαση εργασίας εργατοτεχνιτών μεταλλείων λιγνιτωρυχείων και ορυχείων 2011.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 33/2011 (07/09/2011)

Εθνική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και συστημάτων ασφαλείας όλης της χώρας του Ν. 2518/97 έτους 2011.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 34/2011 (13/09/2011)

Εθνική ομοιοεπαγγελματική συλλογική σύμβαση εργασίας εργατοτεχνιτών μεταλλείων λιγνιτωρυχείων και ορυχείων 2011 τροποποίηση άρθρου.