2012

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 11/2012 (23/07/2012)

Τοπική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας ξενοδοχοϋπαλλήλων νήσου Ρόδου.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 12/2012 (24/07/2012)

Συλλογική σύμβαση εργασίας ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 13/2012 (31/07/2012)

Εθνική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας (2012)

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 15/2012 (09/08/2012)

Κλαδική συλλογικής σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις πρακτορειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας που είναι μέλη της διεθνούς ναυτικής ένωσης (Δ.Ν.Ε.)

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 16/2012 (10/08/2012)

Συλλογική σύμβαση εργασίας που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών που απασχολούνται στην Επεξεργασία και Κατεργασία Ξύλου και Ναυπηγοξυλουργών όλης της χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 17/2012 (20/08/2012)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού των πάσης φύσεως εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 18/2012 (20/08/2012)

Συλλογική σύμβαση εργασίας του προσωπικού των αμίσθων υποθηκοφυλακείων όλης της χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 20/2012 (07/09/2012)

Κλαδική (Τοπική) συλλογική σύμβαση εργασίας που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών του νομού Αττικής.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 2135/2012 (18/07/2012)

Τοπική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νομού Λασιθίου.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 2136/2012 (25/07/2012)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.