2013

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 10/2013 (30/07/2013)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών που απασχολούνται στα τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων όλης της χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 11/2013 (26/09/2013)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις καλλυντικών με την ειδικότητα του/της συμβούλου ομορφιάς/αισθητικού (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Π.Κ. ………..)

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 13/2013 (13/12/2013)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 14/2013 (31/12/2013)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 2/2013 (19/02/2013)

Κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας για το προσωπικό που ασχολείται στα Θέατρα με τις εξής ειδικότητες: α) Ηλεκτρολόγου - Φωτιστή (υπεύθυνου), β) Μηχανικού Σκηνής (υπεύθυνου), γ) Βοηθού Μηχανικού Σκηνής, δ) Βοηθού Ηλεκτρολόγου, ε) Ηχητικού, Ηχολήπτη, στ) Φροντιστή Σκηνής 3 Αμπιγιέζ.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 2141/2013 (12/07/2013)

Συλλογική σύμβαση εργασίας (Διετής) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 3/2013 (22/04/2013)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιών — περιελιγκτών ξενοδοχείων, εργοληπτών, ηλεκτρολογικών καταστημάτων κλπ. όλης της χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 4/2013 (14/05/2013)

Εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας ετών 2012-2013.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 5/2013 (15/05/2013)

Εθνική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σε διαχειρίστριες εταιρείες ποντοπόρων φορτηγών πλοίων του άρθρου 25 του Ν.27/1975.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 6/2013 (15/05/2013)

Συλλογική σύμβαση εργασίας τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. για τα έτη 2013 - 2015.