2014

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 1/2014 (15/01/2014)

Τοπική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας ξενοδοχοϋπαλλήλων νήσου Ρόδου.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 2/2014 (13/03/2014)

Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης όλης της Χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 2142/2014 (11/04/2014)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις επιχειρήσεις τουριστικών Γραφείων Κρήτης και Σαντορίνης.»

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 3/2014 (26/03/2014)

Εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας 2014

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 4/2014 (03/04/2014)

Τοπική κλαδική συλλογική σύμβασης εργασίας Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 5/2014 (07/04/2014)

Συλλογική σύμβαση εργασίας ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 6/2014 (11/04/2014)

Τοπική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νομού Λασιθίου

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 8/2014 (06/06/2014)

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών ηλεκτρολογικών καταστημάτων μελών της ΓΣΕΒΕΕ όλης της χώρας