2015

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 1534/2015 (19/10/2015)

Έκδοση τιμολογίων έως 15η ημέρα επόμενου μήνα.

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 1568/2015 (19/10/2015)

Φ.Π.Α. ιδιοπραγωμένου ζωικού κεφαλαίου.

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 1790/2015 (19/10/2015)

Εξωκεφαλαιακές εισφορές.

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 1811/2015 (19/10/2015)

Σχετικά με τη δυνατότητα συγκεντρωτικής εγγραφής των εσόδων - εξόδων στα διπλογραφικά βιβλία.

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 1872/2015 (19/10/2015)

Ερώτηση χρήσης λογαριασμού 37.

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 1972/2015 (19/10/2015)

Ισολογισμός αναβιώσασας υπό εκκαθάριση εταιρείας.

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 2087/2015/2015 (20/11/2015)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΠΟ 1/1/2016)

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 2130/2015 (20/11/2015)

Λογιστική οδηγία εφαρμογή Ν. 4308/2014.

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 2142/2015 (20/11/2015)

Εφαρμογή των διατάξεων της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν.4308/2014 - ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ.