2015

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 1/2015 (06/04/2015)

Συλλογική σύμβαση εργασίας των Εργαζομένων στις Ξένες Αεροπορικές Εταιρίες.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 2143/2015 (17/03/2015)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 2144/2015 (31/07/2015)

Κλαδική (τοπική) συλλογική σύμβαση εργασίας που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών του Νομού Αττικής.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 3/2015 (07/04/2015)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών όλων των κατηγοριών και των βοηθών τους που απασχολούνται στα ξενοδοχεία όλης της χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 7/2015 (29/09/2015)

Παράταση χρόνου ισχύος της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2014 μεταξύ αφενός των εργοδοτικών οργανώσεων Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε., Σ.Ε.Τ.Ε., που συμβάλλονται στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και αφετέρου της Γ.Σ.Ε.Ε.