ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ
ανά σελίδα

Νόμος 2576/2001 (02/10/2001)

Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημόσιων έργων και άλλες διατάξεις

Π.Δ. 24/2015 (27/01/2015)

Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ΠΟΛ. 1195/2000 (20/06/2000)

Είσπραξη του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).

ΠΟΛ. 1064/2000 (25/02/2000)

Ρύθμιση βεβαιωμένων χρεών από δάνεια σεισμόπληκτων περιοχών όλης της Επικράτειας.

ΠΟΛ. 1036/2000 (03/02/2000)

Έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας για περιπτώσεις πέραν των αναφερομένων στην αριθμ. 1109793/99 Α.Υ.Ο.

ΠΟΛ. 1291/2002 (31/12/2002)

Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων έτους 2003.

ΠΟΛ. 1384/2001 (24/12/2001)

Καταβολή οφειλών προς το Δημόσιο με επιταγές σε ΕΥΡΩ.

ΠΟΛ. 1266/2002 (06/12/2002)

Παράταση της προθεσμίας σύνταξης οριστικών συμβολαίων σε εκτέλεση προσυμφώνων μεταβίβασης ακινήτων, με το δικαίωμα της αυτοσύμβασης, που έχουν συνταχθεί μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 1990.

ΠΟΛ. 1267/2002 (29/11/2002)

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν. 3037/2002 (Απαγόρευση Παιγνίων).

ΠΟΛ. 1219/2002 (27/08/2002)

Γνωστοποίηση της τιμής του κοινού Παρθένου Ελαιολάδου οξύτητας 2 - 3,3% ελαιοκομικού έτους 2002 - 2003, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας.