ΕΡΓΑΤΙΚΑ
per page

Νόμος 3029/2002 (05/07/2002)

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Νόμος 2874/2000 (29/12/2000)

Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις.

Π.Δ. 24/2015 (27/01/2015)

Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 153/2000 (28/12/2000)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωλόγων πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών απασχολουμένων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της Χωράς.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 151/2000 (21/12/2000)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 147/2000 (27/11/2000)

Κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και συστημάτων ασφαλείας (SECURITY) όλης της χώρας έτους 2000.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 145/2000 (16/11/2000)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και. εργασίας ίων απασχολουμένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σε μονάδες του Ε.Ο.Τ. και των Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 135/2000 (31/10/2000)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μισθωτών, μελών του Σωματείου "ΕΝΩΣΗ ΜΑΓΕΙΡΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΕ" "Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ", που απασχολούνται, στα πάσης φύσεως νοσηλευτικά ευαγή Ιδρύματα, του Δημοσίου και. Ν.Π.Δ.Δ."

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 142/2000 (30/10/2000)

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών που εργάζονται στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Αττικής.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 123/2000 (13/09/2000)

Συλλογική σύμβαση εργασίας Καπνοβιομηχανίας όλης της χώρας.