ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
per page

Εγκύκλιος 61/2000 (08/09/2000)

Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας κοινών και οικοδομικών επιχειρήσεων.

Εγκύκλιος 44/2000 (20/06/2000

Αύξηση του εφάπαξ βοηθήματος τοκετού.

Εγκύκλιος ΙΚΑ 45/2000 (14/06/2000)

Αύξηση ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη. Βασικό ποσό σύνταξης ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, από 1.1.2000 και από 1.7.2000.

Εγκύκλιος 42/2000 (07/06/2000)

ΘΕΜΑ: Αύξηση ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη - Αναπροσαρμογή παραπληγικού επιδόματος, από 1/1/2000 και 1/7/2000.

Εγκύκλιος 32/2000 (04/05/2000)

Αύξηση συντάξεων ΙΚΑ - ΤΕΑΜ

Εγκύκλιος 24/2000 (23/03/2000)

Αναπροσαρμογή των συντάξεων, των κατωτάτων ορίων, των ορίων μισθών και τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων και του ανωτάτου ορίου σύνταξης, για το έτος 2000.

Εγκύκλιος 10/2000 (21/02/2000)

Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των με κυμαινόμενες αποδοχές αμειβομένων μισθωτών και αποτίμηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2000.

Εγκύκλιος 11/2000 (21/02/2000)

Αναπροσαρμογή των ορίων των ημερησίων μισθών και των τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων από 1/1-31/12/2000.

Εγκύκλιος 18/2000 (16/02/2000)

Κατάργηση των περιορισμών που προβλέπονται από τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 1469/84.

Εγκύκλιος 96/2002 (17/12/2002)

Παροχή οδηγιών για τις παρ. 9 και 12 του άρθρου 2 και της παρ. 8 του άρθρου 4 του Ν. 3029/02