ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ανά σελίδα

Εγκύκλιος 90/2002 (17/12/2002)

Εξαίρεση από την ασφάλιση του Ι.Κ.Α. των εποχικά απασχολουμένων αγροτών σε επιχειρήσεις οι οποίες μεταποιούν προϊόντα εδάφους, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοπονίας, θηραματοπονίας και παντός είδους εκτροφών.

Εγκύκλιος 50TEBE/2002 (14/10/2002)

Συμβάσεις έργου.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 70/2003 (25/11/2003)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πολιτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Σωματείο Πολιτικού Προσωπικού Πολεμικής Αεροπορίας «Ο ΙΚΑΡΟΣ»

Εγκύκλιος 85/2003 (30/10/2003)

Υπηρεσίες Υγείας που υπάγονται σε Νομαρχιακές και Τοπικές Μονάδες Υγείας ΙΚΑ.

Εγκύκλιος 84/2003 (24/10/2003)

Συμπληρωματικές οδηγίες για την αναγνώριση σε αλλοδαπούς ημερών ασφάλισης (έως 150 για κάθε έτος της τελευταίας άδειας εργασίας τους) βάσει των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν.3169/03.

Εγκύκλιος 81/2003 (16/10/2003)

Βεβαιώσεις Ασφαλιστικής Ενημερότητας Α) Τροποποίηση (διπλασιασμός) της διάρκειας ισχύος τους και επαναπροσδιορισμός της έννοιας του ασφαλιστικά ενήμερου δικαιούχου τους. Β) Διευκρινίσεις για τις χορηγούμενες μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX) Βεβαιώσεις Μη Οφειλής σε αναπόγραφες ατομικές επιχειρήσεις.

Αρ.Πρωτ Γ32/3/2002 (11/06/2002)

Χορήγηση επιδόματος αεροθεραπείας στους συνταξιούχους, πρώην υπαλλήλους του Ι.Κ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., που συνταξιοδοτήθηκαν βάσει του Ν.3163/55 και του Ν.Δ. 4277/62.

Αρ.Πρωτ 80000/2003 (20/08/2003)

Ασφαλιστικές κρατήσεις επί ποσού 176 ευρώ.

Εγκύκλιος ΙΚΑ Ε331114/2015 (31/12/2015)

Στοιχεία ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής Ν.4152/2013, Ν.4305/2014 & Ν.4321/2015 - Νοεμβρίου 2015.

Εγκύκλιος 29/2000 (20/04/2000)

Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), από 1/1/2000, στην περίπτωση που στο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, εμφανίζονται αναδρομικά ποσά συντάξεων άλλων ετών.