ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ανά σελίδα

Νόμος 3085/2002 (16/12/2002)

Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και της αποτροπής της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου

Νόμος 2948/2001 (19/10/2001)

Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ.

Νόμος 2954/2001 (02/11/2001)

Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρωση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

Νόμος 2965/2001 (23/11/2001)

Βιώσιμη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις

ΠΟΛ. 1317/2000 (29/12/2000)

Φορολογία των τόκων που αποκτούν ΜΗ κάτοικοι Ελλάδας από καταθέσεις σε συνάλλαγμα μετά την ένταξη της δραχμής στη ζώνη του ΕΥΡΩ.

ΠΟΛ. 1316/2000 (28/12/2000)

Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής των οφειλόμενων φόρων λόγω απεργίας του Προσωπικού των ΔΟΥ Νομού Σερρών.

ΠΟΛ. 1280/2000 (29/11/2000)

Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής των οφειλόμενων φόρων για τη Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού, λόγω διακοπής του Ηλεκτρικού Ρεύματος.

Αρ.Πρωτ 1099949/2000 (14/11/2000)

Φορολογική μεταχείριση ζημιάς όταν υπάρχει τεκμαρτή δαπάνη

Αρ.Πρωτ 1092581/2000 (13/10/2000)

Ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα για παρακρατούμενους Φόρους.

ΠΟΛ. 1250/2000 (11/10/2000)

Παράταση καταβολής του οφειλόμενου τέλους διαφήμισης.