Φ.Π.Α.
ανά σελίδα

Νόμος 2836/2000 (24/07/2000)

Συμπλήρωση της νομοθεσίας για την Κεφαλαιαγορά, ρυθμίσεις θεμάτων Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.), ασφαλιστικών αποζημιώσεων, Φ.Π.Α., επενδυτικού χρυσού και άλλες διατάξεις.

ΠΟΛ. 1279/2000 (27/11/2000)

"Διευκρινίσεις σχετικά με την υπαγωγή ή μη σε Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρέχουν οι δημοσιογράφοι"

ΠΟΛ. 1226/2000 (14/08/2000)

Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην οργάνωση συνεδρίων από πρακτορεία ταξιδίων.

ΠΟΛ. 1048/2000 (11/02/2000)

Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 6, 8 και 9 του Ν. 2753/99 (ΦΕΚ 249 Α/17-11-99) και οδηγίες εφαρμογής τους ως προς τον Φ.Π.Α.

ΠΟΛ. 1380/2001 (21/12/2001)

Τροποποίηση Υπουργικών Αποφάσεων Φ.Π.Α. εξαιτίας της εισαγωγής του ΕΥΡΩ, από 01/01/2002.

ΠΟΛ. 1248/2002 (12/11/2002)

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν.3052/02 σχετικά με δηλώσεις Φ.Π.Α. & Μητρώου.

ΠΟΛ. 1240/2002 (21/10/2002)

Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α..

Εγκύκλιος 1084078/2002 (21/10/2002)

Επιστροφή ΦΠΑ σε εξαγωγικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές παραδόσεις

ΠΟΛ. 1214/2002 (26/08/2002)

Επέκταση εφαρμογής της Π.7395/4269/ΠΟΛ.302/5-11-87 Α.Υ.Ο. σε μετόχι του Αγίου Όρους, στον Πεντάλοφο Γουμενίσσης.

ΠΟΛ. 1210/2002 (07/08/2002)

Επέκταση εφαρμογής της Π.7395/4269/ΠΟΛ.302/5-11-87 Α.Υ.Ο. σε μετόχια του Αγίου Όρους, στα Ν. Κερδύλλια Σερρών και στις Μαργαρίτες Ρεθύμνου Κρήτης