Διαχείριση Αποθεμάτων

Α. ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Υπολογισμός Κόστους Αποθεμάτων

Υπολογισμός Κόστους Αποθήκευσης

Υπολογισμός Σταθερού Κόστους Παραγγελιών

Συνολικό Κόστος Αγορών

Επιπτώσεις Αποθεμάτων στα Αποτελέσματα

 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαχείριση Απογραφής

Αναφορές ελέγχου Διαχείρισης Αποθεμάτων

Καθορισμός γεωγραφικών θέσεων Αποθήκης

Λειτουργία Αποθήκης

 

Γ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εφαρμογή Συστημάτων Barcode / R . F . I . D .

Υπολογισμός optimum stock για υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης

Πρόβλεψη ζήτησης

Αντιμετώπιση εποχικότητας και απαξίωσης υλικού

Material Requirements Planning (MRP)

Οικονομική Ποσότητα παραγγελίας - Παρτίδας

Εκπτώσεις Κλίμακος

On line Αποθήκη - Εφαρμογή Συστημάτων FIFO

Εφαρμογές ABC Ανάλυσης

 

Δ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Μεθοδολογία Μείωσης Αποθεμάτων

Ο υπολογισμός του Αποθέματος Ασφαλείας

Συστήματα με βάση το σημείο αναπαραγγελίας

Εντοπισμός και διαχείριση Overstock

Διαχείριση εποχικής ζήτησης

Αύξηση της ταχύτητας διακίνησης

Ομαδοποίηση παραγγελιών για μείωση κόστους

Ομαδοποίηση παραγγελιών για γέμισμα containers

12 Βασικοί κανόνες για Μείωση Αποθεμάτων